Contacte

 

Adresa noastră
bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165
MD-2004, Chişinău, Republica Moldova

Curocichin Ghenadie, preşedinte
(373 22) 205-226
curoc@usmf.md

Gavriliţa Georgeta, secretar
(373 22) 523-774
ggavrilita@yahoo.com

Maria Munteanu, office manager/site manager
(373 22) 205-226
medfamilie@usmf.md

    

Klass! Google Bookmarks facebook twitter