Acte necesare
Extras din Ordinul MS
Nr. 75 –p § 1 din 02. 06. 2011

Ordinul MS Nr.37–p § 2 

din 21. 03. 2011

 

 

 

                                                                                                             

 

 

ACTELE NECESARE PENTRU COMISIA DE ATESTARE

 

1.Cererea medicului către preşedintele comisiei. (Se va completa la depunerea actelor)
2.Fişa de atestare. (Se va completa la depunerea actelor)
3.Referinţa de la locul de muncă
4.Raportul analitic despre activitatea în ultimii 3 ani, aprobat de conducătorul instituţiei
5.Copia diplomei de studii universitare şi postuniversitare
6.Copia carnetului de muncă (cu inscripţia locului de muncă curent, parafa secţiei cadre şi ordinul de angajare)
7.Copia certificatului de perfecţionare medicală continuă perfecţionări recente în ultimii 5 ani cu durata de 250/75 credite
8.Adeverinţa de acordare a categoriei de calificare anterioară (original)
9.Copia buletinului de identitate
10.Copia atestatelor ce confirmă gradul şi titlul ştiinţific
11.Copia altor adeverinţe ce confirmă instruirea în domeniu
12.Adeverinţa despre cumulare în caz de necesitate
13.Lista lucrărilor publicate
14.Calculul creditelor acumulate

ACTELE SE VOR DEPUNE LA:

- CMMF „PRO- SAN” bd. Dacia 5/2b, biroul 228;
- CUAMP str. 31 August 1989, nr. 137, biroul 106.

* PENTRU MEDICII DIN RAIOANE ESTE PREFERABILĂ

PROGRAMAREA PREALABILĂ  LA TEL.:022 52- 37-74;022 20-56-03

  

* SECRETARII COMISIEI DE ATESTARE A MEDICILOR DE FAMILIE VOR ELIBERA ADEVERINŢELE DE CATEGORIE DUPĂ O LUNĂ DE LA ŞEDINŢA COMISIEI.

 

CERERE model                                                  

Klass! Google Bookmarks facebook twitter